School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

Đề tài, dự án đã thực hiện

 • Các hướng nghiên cứu chính hiện nay

  1. Sản xuất phân bón: Công nghệ và kỹ thuật trong sản xuất Phân Đạm, Phân Lân, Phân phức hợp MAP và DAP, Phân hỗn hợp NPK, Phân bón đặc chủng cho cây nông nghiệp và công nghiệp, Phân bón đa nguyên tố, Phân bón vi lượng, Phân bón lá, Phân bón thủy canh. Kỹ thuật phân tích trong phân bón, quản lý chất lượng phân bón.
  2. Chế biến khoáng sản: Công nghệ và kỹ thuật trong chế biến các loại quặng có chứa các nguyên tố vô cơ thành kim loại hoặc các hợp chất của chúng.
  3. Sản xuất muối khoáng: Công nghệ và kỹ thuật trong sản xuất các muối vô cơ như quá trình hòa tan, kết tinh, kết tủa, tách và làm sạch nhằm thu được các muối khoáng từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp.
  4. Sản xuất vật liệu mới: Kỹ thuật sản xuất vật liệu màng phủ vô cơ chịu nhiệt, chống cháy, chịu ăn mòn; vật liệu xây dựng thân thiện môi trường; vật liệu phát quang; vật liệu xúc tác, hấp phụ, các chất màu vô cơ...
  5. Xử lý môi trường: Xử lý khí thải, nước thải và các chất thải rắn trong công nghiệp, nông nghiệp và đời sống.

  Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện trong những năm gần đây

  4.1. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước
  Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn vô cơ chịu nhiệt công suất 100.000 kg/năm từ nguyên liệu trong nước, Mã số KC.02.DA09/11-15 (đã kết thúc).
  4.2. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ
  1. Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn chống gỉ hệ phốt phát vô cơ từ nguyên liệu trong nước, mã số B2014-01-DA (đã kết thúc).
  2. Hoàn thiện công nghệ sản xuất sơn chịu nhiệt trên cơ sở polyme vô cơ, mã số B2008-01-01DA (đã kết thúc).
  4.3. Đề tài cấp Nhà nước
  Nghiên cứu sản xuất một số chất màu vô cơ chịu nhiệt dùng cho công nghiệp gốm sứ, màng phủ chịu nhiệt từ các khoáng vô cơ sẵn có trong nước, mã số KC.02.19/16-20 (đang thực hiện).
  4.4. Đề tài cấp Bộ
  1. Nghiên cứu sử dụng chất kết dính vô cơ trên cơ sở polymme phốt phát nhôm và đất đồi làm vật liệu xây dựng không nung, mã số B2014-01-85 (đã kết thúc).
  2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu xốp nền khoáng vô cơ dùng trong ốp lát và trang trí, mã số B2009-01-235 (đã kết thúc).
  3. Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp điện hóa, mã số B2008-201 (đã kết thúc).
  4.5. Đề tài cấp Trường
  1. Nghiên cứu chế tạo phụ gia chậm cháy thân thiện môi trường dùng cho vật liệu polyme và compozit, mã số T2012-8 (đã kết thúc).
  2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu cách nhiệt từ tro bay, mã số T2010-53 (đã kết thúc).
  3. Nghiên cứu tổng hợp phụ gia chậm cháy hệ phốt phát vô cơ dùng để sản xuất sơn chống cháy, mã số T2015-087 (đã kết thúc).
  4. Nghiên cứu công nghệ tách SiO2 trong cao lanh bằng phản ứng pha rắn và ứng dụng sản phẩm trong sản xuất sơn vô cơ, mã số T2015-088 (đã kết thúc).
  5. Nghiên cứu và sản xuất ZnCo2O4 và ứng dụng trong xử lý nước thải, mã số T2017-009 (đang thực hiện).
  6. Nghiên cứu tách nhôm từ cao lanh ứng dụng để chế tạo bột màu xanh dương hệ spinel CoAl2O4, mã số T2017-008 (đang thực hiện).
  7. Nghiên cứu chế tạo phân bón chứa silic từ các nguồn thải giàu silic trong nông nghiệp, mã số T2017-010 (đang thực hiện).

   

  Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật và Sản phẩm thương mại

   

  1. Dịch vụ phân tích mẫu: Phân tích các loại mẫu quặng, phân bón và các khoáng vô cơ
  2. Dịch vụ tư vấn: Tư vấn giải pháp trong công nghệ trong chế biến khoáng sản, sản xuất phân bón vô cơ, sản xuất các hợp chất vô cơ cơ bản, màng phủ vô cơ, chất màu vô cơ, vật liệu vô cơ, xử lý môi trường
  3. Sản phẩm thương mại: Sơn vô cơ chịu nhiệt, Sơn vô cơ chống cháy, Chất màu vô cơ, Phân bón thủy canh.

   

 
You are here: Home NCKH & CGCN