School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

TS. Nguyễn Quang Bắc

image galleryHọ và tên: Nguyễn Quang Bắc
Chức danh khoa học: TS
Chức vụ hành chính: Phó Trưởng Bộ môn
Điện thoại:
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đọc thêm...
 

TS. Bùi Thị Vân Anh

VA
Họ và tên: Bùi Thị Vân Anh
Chức danh khoa học: TS
Điện thoại:
Email: anh.buithivan@hust Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đọc thêm...
 

PGS.TS. Lê Xuân Thành

le-xuan-thanhHọ và tên: PGS. TS. Lê Xuân Thành
Chức vụ hành chính:
Điện thoại:
Email:
 
Đọc thêm...
 

ThS Huỳnh Thu Sương

huynh-thu-suongHọ và tên: Huỳnh Thu Sương
Chức danh khoa học: Thạc sỹ
Chức vụ hành chính: Phục vụ giảng dạy
Điện thoại:
Email:

 

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Nguyên Ngọc

nguyen-nguyen-ngocHọ và tên: Nguyễn Nguyên Ngọc
Học vị: Tiến sĩ
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 

TS. Vũ Minh Khôi

vu-minh-khoiHọ và tên: Vũ Minh Khôi

Học vị: Tiến sĩ

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
   

ThS. Quách Thị Phượng

quach-thi-phuongHọ và tên: Quách Thị Phượng
Chức danh khoa học: ThS
Chức vụ hành chính: Cán bộ giảng dạy
Số điện thoại:
Email:
Đọc thêm...
 

Nguyễn Thế Dương

nguyen-the-duongHọ và tên: Nguyễn Thế Dương
Chức vụ hành chính: Cán bộ phục vụ giảng dạy
Điện thoại:
E.mail:
 
Đọc thêm...
 
You are here: Home Danh sách cán bộ