School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ThS. Mai Văn Võ

no_imageHọ và tên : ThS. Mai Văn Võ

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email :

Tel : +84 24 3869 2517

Fax : +84 24 3869 2517

Các môn giảng dạy:

1. Thí nghiệm chuyên ngành

2. Thực tập nhận thức

3. Thực tập kỹ thuật

4. Thực tập tốt nghiệp

Hướng nghiên cứu: Đang cập nhật

Các công trình NC đã công bố: Đang cập nhật

Các thông tin khác: Đang cập nhật

 
You are here: Home Thông tin cán bộ ThS. Mai Văn Võ