School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

ThS. Nguyễn Thành Đông

dongHọ và tên: TS. Nguyễn Thành Đông

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : +84 24 3869 2517

Fax : +84 24 3869 2517

Các môn giảng dạy:

1. Công nghệ Gốm sứ

2. Khoáng vật học Silicat

3. Ngoại ngữ chuyên ngành

4. Thí nghiệm chuyên ngành

5. Thực tập nhận thức

7. Thực tập kỹ thuật

6. Thực tập tốt nghiệp

7. Đồ án môn học

8. Đồ án tốt nghiệp

Hướng nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhóm vật liệu nanoceramic, advance ceramic

Các công trình NC đã công bố

1.  Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Thúy Quỳnh, Màng lọc gốm nano. Tạp chí Gốm sứ xây dựng, số 59, tháng 1 năm 2010.

2.   Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Đăng Hùng, Quá trình hóa lý khi nung gạch đỏ pha than. Tạp chí Gốm sứ xây dựng, số 60, tháng 3 năm 2010.

3.  Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Thúy Quỳnh, Sản xuất gạch nem 2 lớp. Tạp chí Gốm sứ xây dựng, số 60, tháng 3 năm 2010.

4.  Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Thúy Quỳnh, Gốm áp điện. Tạp chí Gốm sứ xây dựng, số 65, tháng 1 năm 2010.

Các sách đã xuất bản

1.  Nguyễn Thành Đông, Huỳnh Đức Minh, Công nghệ gốm sứ, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2009

Học viên cao học đang hướng dẫn:

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

Các thông tin khác: Đang cập nhật

 
You are here: Home Thông tin cán bộ ThS. Nguyễn Thành Đông