School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

TS. Vũ Hoàng Tùng

vht.jpgHọ và tên: TS. Vũ Hoàng Tùng

Ly lịch khoa học

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hust.edu.vn

Tel : +84 24 3869 2517  Mobile: 0982678101

Fax : +84 24 3869 2517

Các môn giảng dạy:

1. Kỹ thuật sản xuất thủy tinh

2. Thực tập nhận thức

3. Thực tập tốt nghiệp

Hướng nghiên cứu:

1. Công nghệ chế tạo thủy tinh và gốm thủy tinh: thủy tinh màu, thuỷ tinh & vật liệu huỳnh quang, thuỷ tinh & gốm thuỷ tinh thay thế xương dùng cho chỉnh hình y tế, các loại thủy tinh và gốm thủy tinh kỹ thuật khác.

2. Vật liệu gốm kỹ thuật & gốm tiên tiến trên cơ sở nghiên cứu và sử dụng các phụ gia ổn định theo phương pháp mới để hạ nhiệt độ thiêu kết Al2O3 hoặc ZrO2.

3. Nghiên cứu triển khai, áp dụng các kết quả NC vào thực tế

Các công trình NC đã công bố

1. Vũ Hoàng Tùng, Nguyễn Anh Dũng. Nghiên cứu tổng hợp Gốm thủy tinh hệ SiO2-Al2O3-MgO-Na2O-F-ZrO2. Hóa học & Ứng dụng (2002).

2. D. Ehrt*, H. T. Vu,  A. Herrmann and G. Völksch. Luminescent ZnO-Al2O3-SiO2 glasses and glass ceramics. Advanced Materials Research Vols. 39-40 (2008) pp 231-236 online at http://www.scientific.net@ (2008) Trans Tech Publications, Switzerland. Online available since 2008/Apr/08

3. H. T. Vu, D. Ehrt, A. Herrmann and G. Völksch. Fluoreszierende Gläser und Glaskeramiken im System ZnO-Al2O3-SiO2-Sm2O3. DGG-FA I „Physik und Chemie des Glases”, 2007.

4. H. T. Vu, D. Ehrt, A. Herrmann and G. Völksch. Luminescent ZnO-Al2O3-SiO2 glass ceramics.8. International Otto-Schott-Colloquium, Jena 2006.

 

 

Sách đã xuất bản: Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: 05

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

Các thông tin khác: Đang cập nhật

 
You are here: Home Thông tin cán bộ TS. Vũ Hoàng Tùng