School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

TS. Vũ Hoàng Tùng

vht.jpgHọ và tên: TS. Vũ Hoàng Tùng - Trưởng Bộ môn

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hust.edu.vn

Tel : + 3 8 69 25 17                0982678101

Fax : + 3 8 69 25 17

Đọc thêm...
 
 

PGS. Đào Xuân Phái

no_imageHọ và tên: PGS. TS. Đào Xuân Phái

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email :  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

Đọc thêm...
 

PGS. Nguyễn Anh Dũng

no_imageHọ và tên: PGS. TSKH. Nguyễn Anh Dũng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

Đọc thêm...
 

TS. Tạ Ngọc Dũng

   Họ và tên: TS. Tạ Ngọc Dũng

   Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

   Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   Tel/Fax : + 3 8 69 25 17

Đọc thêm...
 

ThS. Nguyễn Thành Đông

dongHọ và tên: ThS. Nguyễn Thành Đông (đang làm NCS tại Trung Quốc)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : thanhdong-silicat Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

Đọc thêm...
 

ThS. Lê Văn Quang

le-van-quangHọ và tên: Th.S. Lê Văn Quang (đang làm NCS tại Pháp)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

Đọc thêm...
 

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

no_imageHọ và tên: ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh (đang làm NCS tại Úc)

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

 

Đọc thêm...
 

KS. Bùi Thu Hà

no_imageHọ và tên: KS. Bùi Thu Hà

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

 

Đọc thêm...
 

KS. Đỗ Hồng Quân

no_imageHọ và tên : KS. Đỗ Hồng Quân

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

 

Đọc thêm...
 

KS. Mai Văn Võ

no_imageHọ và tên : KS. Mai Văn Võ

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

 

Đọc thêm...
 

ThS. Phan Duy Dũng

no_imageHọ và tên: ThS. Phan Duy Dũng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

Đọc thêm...
 
You are here: Home Thông tin cán bộ