School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

TS. Vũ Hoàng Tùng

vht.jpgHọ và tên: TS. Vũ Hoàng Tùng

Ly lịch khoa học

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hust.edu.vn

Tel : +84 24 3869 2517  Mobile: 0982678101

Fax : +84 24 3869 2517

Đọc thêm...
 
 

PGS. Nguyễn Anh Dũng

no_imageHọ và tên: PGS. TSKH. Nguyễn Anh Dũng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : +84 24 3869 2517

Fax : +84 24 3869 2517

Đọc thêm...
 

TS. Tạ Ngọc Dũng

Họ và tên: PGS. TS. Tạ Ngọc Dũng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel/Fax : +84 24 3869 2517

Đọc thêm...
 

ThS. Nguyễn Thành Đông

dongHọ và tên: TS. Nguyễn Thành Đông

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : +84 24 3869 2517

Fax : +84 24 3869 2517

Đọc thêm...
 

KS. Bùi Thu Hà

no_imageHọ và tên: KS. Bùi Thu Hà

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email :

Tel : + 3 8 69 25 17

Fax : + 3 8 69 25 17

Đọc thêm...
 

ThS. Mai Văn Võ

no_imageHọ và tên : ThS. Mai Văn Võ

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email :

Tel : +84 24 3869 2517

Fax : +84 24 3869 2517

Đọc thêm...
 

ThS. Phan Duy Dũng

no_imageHọ và tên: ThS. Phan Duy Dũng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel : (+84) 24 3869 2517

Fax : (+84) 24 3869 2517

Đọc thêm...
 
You are here: Home Thông tin cán bộ