School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 

TS.KTS Phan Việt Toàn

Toan-2Họ và tên: Phan Việt Toàn
Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 312 nhà C3-4
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tel: +3 8 680117

Fax:

Các môn giảng dạy: Xây dựng công nghiệp
Hướng nghiên cứu:

- Hướng 1: Kiến trúc và xây dựng công trình công nghiệp

- Hướng 2: Kỹ thuật số hỗ trợ kiến trúc và xây dựng (Digital Archiectural Design): Mixed Reality- based Collaborative Design, Interactive design, Building Information Modeling (BIM)

Các công trình NC đã công bố:

* Tạp chí khoa học trong nước (Domestic Publication):

- Phan Việt Toàn. Xác định quy mô các công trình trong nhà máy xi măng lò quay và giải pháp thiết kế mặt bằng, Tạp chí Kiến trúc, Hội kiến trúc sư Việt nam, Số 3 (131), 2006.

- Phan Việt Toàn. Công nghệ vận hành công trình kho nguyên liệu trong nhà máy xi măng lò quay, Tạp chí Xây dựng, Bộ xây dựng, Số 10, 2006.

- Phan Việt Toàn. CAAD- Lịch sử và xu hướng ứng dụng kỹ thuật số tạo lập môi trường tương tác trong Kiến trúc- Xây dựng,Tạp chí Kiến trúc, Hội kiến trúc sư Việt nam, Số 251, 3-2016, ISSN 0866-8617

-- Phan Việt Toàn. Công nghệ Mixed Reality (Thực tế hỗn hợp tăng cường) và tiềm năng ứng dụng trong Kiến trúc- Xây dựng hiện đại,Tạp chí Kiến trúc, 7-2017

* Tạp chí khoa học quốc tế (International Publication):

- Viet Toan Phan, Seung Yeon Choo. 2010(June). Augmented reality- based education and fire protection for traditional Korean building. International Journal of Architectural Computing, Multi-Science Publisher, United Kingdom, Volume 8, Issue 1, (in Scopus).

- Viet Toan Phan, Seung Yeon Choo. 2010(July). A combination of Augmented reality & Google earth's facilities for urban planning in idea stage. International Journal of Computer Applications, Published by Foundation of Computer Science, USA, Volume 4, No.3.

- Viet Toan Phan, Seung Yeon Choo. 2010 (August). Interior design in Augmented Reality environment. International Journal of Computer Applications, Published by Foundation of Computer Science, USA, Vol.5, No.5.

- Viet Toan Phan, Seung Yeon Choo. 2010. Using AR for real-time crosscheck of ventilator ducts at worksite, Proceedings of the 9th ACM SIGGRAPH Conference on Virtual- Reality Continuum& Its Applications in Industry (VRCAI’ 10), Seoul, Korea

- Viet Toan Phan, Seung Yeon Choo. 2010. Developing outdoor augmented reality for architecture representation in education activities. International Journal of Design Sciences& Technology, Published by Europia, Volume 17, No2, (In Scopus)

* Luận án TS (Ph.D Thesis):

- A Study on AR-based Interactive Design Applications for Supporting Integrated Architectural Design (July 2011)

* Tài liệu giảng dạy (có sử dụng các tài liệu tham khảo )

* Lớp CNHH K60C-98455:

- Tài liệu minh họa nhà CN:   

https://drive.google.com/file/d/0B5-VAORRfL2iRF9UU1lnUDA3ZHM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B5-VAORRfL2iTG1iZ1NLVEZBT0U/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B5-VAORRfL2iSHVlQlNrNHdtQ28/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B5-VAORRfL2iU1ZUNGdrdlozWUE/view?usp=sharing

*Lớp Thiết kế NM May (Tuần 35-40 Kỳ II 2018-2019):

- Bài giảng chung :  https://drive.google.com/file/d/10Nscv1SWm5wd5YROW-jQtvw-ex1SSVUC/view?usp=sharing

- Ảnh tư liệu tham khảo:    

https://drive.google.com/file/d/1jNAGBkraH57Wy32wDdRuBvKfKXAHXYNE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1D2THuvlzA4DN7X5chvqp4CBQmTeY-zKq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oqru3PWlPY0QDSaYpHaaWow6hWDTWh_K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SNAOfJK5kC9U1M-mYwZgy-_MiHLR5boH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xyv_SOyDXLUzl8yXb1VDD2q8Oat2kAd-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZKGrnaE5f-6zQRft51c0LPGtxgNPLoRW/view?usp=sharing 

- Bài vẽ Thiết kế (Chỉ để tham khảo)

https://drive.google.com/file/d/1bxCPE0kDnmqLuytUfNVgwAJFFC3naC52/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iU7MgV8OWM3b3NsV4RheYHZj4g2N6mBa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xWnZW5tTCX0M_do9DmpqJ62mM4NTwqtx/view?usp=sharing

ÂÂÂ

- Các Tiêu chuẩn & Quy chuẩn Thiết kế ( tham khảo):

https://drive.google.com/file/d/1FjnWUf3B2ipfS5wTG7LB0CX1Vlw9kMwl/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ZoAqVLYC4fB1aVufl5z1kj6mR1nY3wuI/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/13DLRtGT8SJq7en_s3G_sY_ZUDXngVt30/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1H9pPm2WFcM_gkNSlL_uYxtfEaVqwc2pl/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

Các sách đã xuất bản:

Học viên cao học đang hướng dẫn:
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:
Các thông tin khác:
 
You are here: Home Danh sách Cán bộ TS.KTS Phan Việt Toàn