School of Chemical Engineering

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ThS. Lê Trọng Huyền

Huyen

Họ và tên: Lê Trọng Huyền

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1

E.mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04.38680109 ;Fax:04.38680070

Đọc thêm...
 

TS. Trần Vân Anh

Tran-Van-Anh

Họ và tên: Trần Vân Anh

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1

E.mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04.38680109 ; Fax:04.38680070 

Đọc thêm...
 

TS. Cao Hồng Hà

DSCF3220 copyHọ và tên: TS. Cao Hồng Hà

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 • Tel: 04.38680109 ;Fax:04.38680070

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Ngọc Tuệ

Anh the Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuệ

 Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1

 E.mail: tue.nguyenngoc@hust.edu.vn

 Tel: 04.3868010 

Đọc thêm...
 

TS. Phạm Văn Tiến

Picture1

Full name: Tien V. Pham

Address: Room 422, Building C1

E.mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04.38680109 ; Fax:04.38680070

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Thị Hà

HàHọ và tên: Nguyễn Thị Hà

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1

E.mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04.38680109 ;Fax:04.38680070

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Picture 1Họ và tên: Nguyễn Trọng Nghĩa

Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1

E.mail: trongnghiabk09@gmail.com

Tel: 04.38680109 ; Fax:04.38680070

Đọc thêm...
 

TS. Nghiêm Thị Thương

12891050 10209136411184976 7357683152217181214 o

Họ và tên: Nghiêm Thị Thương
Địa chỉ: Phòng 422-nhà C1
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Thu Hà

PictHọ và tên: Nguyễn Thu Hà
Địa chỉ: Phòng 422 - nhà C1
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

nguyen-maiHọ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Địa chỉ làm việc: Phòng 422-Nhà C1

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tel: 04 3868.0019

Đọc thêm...
     
You are here: Home Danh sách Cán bộ