School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

Lastest News

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

Thông báo của Phòng Đào tạo đại học

1. Để hỗ trợ cho công tác cố vấn học tập, phòng Đào tạo đại học đã mở chuyên mục Hỏi-Đáp tư vấn trên trang thông tin đào tạo đại học http//dtdh.hust.edu.vn. Hiện nay, đã nhận được rất nhiều câu hỏi của sinh viên liên quan đến quy chế đào tạo, đăng ký học tập, xử lý kết quả học tập, vv. và đã trả lời, tư vấn cho sinh viên trong thời gian sớm nhất.
2. Phòng Đào tạo đại học đã nâng cấp trang thông tin tuyển sinh đại học http//ts.hust.edu.vn để phục vụ cho công tác tuyển sinh năm 2015.
3. Theo quyết định của Lãnh đạo Trường, tháng 3/2015 sinh viên của Trường sẽ được đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo dạng thức TOEIC) theo hình thức thi viết (vào ngày 29/3) hoặc thi trắc nghiệm trên máy tính (kéo dài 10 ngày trước khi tổ chức thi viết), tiến tới tổ chức thi hoàn toàn trên máy tính vào các đợt thi sau. Phòng ĐTĐH sẽ thông báo chi tiết trên trang thông tin đào tạo đại học.
Trân trọng kính báo
Last Updated ( Tuesday, 27 January 2015 18:30 )  
You are here: Home Students Thông báo Thông báo của Phòng Đào tạo đại học