School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

Lastest News

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

ThS. KTS. Phan Thị Phương Thảo


Các môn giảng dạy:
Cơ sở Xây dựng nhà Công nghiệp
Hướng nghiên cứu:
- Hướng 1: Kiến trúc và Xây dựng công nghiệp
Luận văn thạc sỹ kiến trúc:
Những triết lý sáng tạo và thủ pháp thiết kế của KTS Tado Ando
 
 
Last Updated ( Tuesday, 28 April 2015 15:41 )  
You are here: Home Students Danh sách cán bộ ThS. KTS. Phan Thị Phương Thảo