School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

Lastest News

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

Chi hội cựu giáo chức Viện Kỹ thuật Hóa học

CHI HỘI 18 (VIỆN KỸ THUẬT HOÁ HỌC)

Chi hội trưởng: Đỗ Bình, mobi: 090 611 5519, Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chi hội phó thường trực: Ng Thị Diệu Vân, mobi: 091 323 6330; Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chi hội phó: Lê Minh Hồng, mobi: 01639846768

Chi hội phó: Nguyễn Thị Thoa, mobi: 098 292 1947

Chi hội 18 có 12 phân hội với tổng số hội viên như sau (tính đến tháng 11 năm 2017):

TT
PHÂN HỘI
HỘI VIÊN
PHÂN HỘI TRƯỞNG
CGC
CLB
1
HOÁ ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ
18
02
Lê Minh Hồng, Tel: 01639846768
2
HOÁ LÝ
10
01
Đỗ Ngọc Kim, Tel: 0942373386
3
HOÁ PHÂN TÍCH
10
02
Đoàn thị Huê, Tel: 3868 1391
4
HOÁ HỮU CƠ
15
 
Dương Văn Tuệ, Tel: 0988160669
5
MÁY HOÁ
05
04
Đỗ Ngọc Kim, Tel: 0942373386
6
QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ CNHH
13
 
Trần Mạnh Tiến, Tel: 0906268570
7
CN VÔ CƠ + CN IN
14
5
Trần Bích Khanh, Tel: 0912353334
8
CNVL SILICAT + XDCN
16
 
Đặng Thị Minh Nghĩa, Tel: 0913000266
9
ĐIỆN HOÁ & BVKL
09
01
Lê Đức Tri, Tel: 3864.5394
10
HỮU CƠ- HOÁ DẦU
15
 
Nguyễn Thị Thoa, Tel: 0982921947
11
POLYME + XENLULOZA-GIẤY
15
 
Lê Dy Linh, Tel: 01668713872
12
KH&CN MÔI TRƯỜNG
09
 
Ngô thị Nga, Tel: 0904238873
CỘNG
149
15
 

   

Last Updated ( Monday, 13 November 2017 20:29 )  
You are here: Home Students Cựu Cán bộ Chi hội cựu giáo chức Viện Kỹ thuật Hóa học