School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

Lastest News

Contact

 • Main office: 214-C4
 • Tel: +84-4-3868 0070
 • Fax: +84-4-3868 0070
 • Email: sce@hust.vn  new

 • Management students: 202-C45
 • Tel: +84-4-3869 2300
 • Fax: +84-4-3869 2300
 • Email: qlsvhoahoc@mail.hut.edu.vn
HÓA VÔ CƠ-ĐC

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon HDC cuoi ky 97944hot!Tooltip 01/05/2018 Hits: 1020
file icon HDC cuoi ky 97943hot!Tooltip 01/05/2018 Hits: 1145
file icon HDC cuoi ky 97708hot!Tooltip 01/05/2018 Hits: 1208
file icon HDC cuoi ky 97661hot!Tooltip 01/05/2018 Hits: 1145
file icon Diem HDC cuoi ky 97660hot!Tooltip 01/05/2018 Hits: 1212
file icon CH1010 22.12.2017hot!Tooltip 12/22/2017 Hits: 2334
file icon 98294 Hóa VC - QThot!Tooltip 12/22/2017 Hits: 631
file icon 96897 - Hóa VC - QThot!Tooltip 12/22/2017 Hits: 574
file icon 96896 - Hóa ĐC - QThot!Tooltip 12/22/2017 Hits: 702

Sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả bài làm lên đăng kí xem lại bài tại phòng C1 - 408 vào các ngày thứ 3; 4 (31/10 và 01/11/2017), kết quả xem lại bài sẽ được thông báo vào thứ 5 (02/11/2017). Sau thứ 5, mọi vấn đề liên quan đến kết quả bài làm đều không giải quyết nữa.

Page 10 of 45
You are here: Home Students Board subjects HÓA VÔ CƠ-ĐC