School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

Lastest News

Contact

 • Main office: 214-C4
 • Tel: +84-4-3868 0070
 • Fax: +84-4-3868 0070
 • Email: sce@hust.vn  new

 • Management students: 202-C45
 • Tel: +84-4-3869 2300
 • Fax: +84-4-3869 2300
 • Email: qlsvhoahoc@mail.hut.edu.vn
HÓA VÔ CƠ-ĐC

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]
file icon CH1010-100018-CKhot!Tooltip 06/13/2018 Hits: 200

Sinh viên có thắc mắc về kết quả bài thi HÓA ĐẠI CƯƠNG liên hệ tại văn phòng bộ môn Hóa Vô cơ Đại cương - C1.408 vào buổi sáng từ thứ 5 (14/6/2018)​

file icon Hóa học xanh CH4855hot!Tooltip 01/24/2019 Hits: 228
file icon CH1017-DM1.K62-CKhot!Tooltip 06/13/2018 Hits: 248

Sinh viên có thắc mắc về kết quả bài thi HÓA ĐẠI CƯƠNG liên hệ tại văn phòng bộ môn Hóa Vô cơ Đại cương - C1.408 vào buổi sáng từ thứ 5 (14/6/2018)​

file icon 670532hot!Tooltip 06/05/2018 Hits: 249

ĐIỂM THÍ NGHIỆM HÓA VÔ CƠ

file icon 670531hot!Tooltip 06/05/2018 Hits: 250
file icon CH1017-DM2.K62-CKhot!Tooltip 06/13/2018 Hits: 250

Sinh viên có thắc mắc về kết quả bài thi HÓA ĐẠI CƯƠNG liên hệ tại văn phòng bộ môn Hóa Vô cơ Đại cương - C1.408 vào buổi sáng từ thứ 5 (14/6/2018)​

file icon 670533hot!Tooltip 06/05/2018 Hits: 259

ĐIỂM THI MÔN THÍ NGHIỆM HÓA VÔ CƠ

file icon CH1017-DM3.K62-CKhot!Tooltip 06/13/2018 Hits: 263

Sinh viên có thắc mắc về kết quả bài thi HÓA ĐẠI CƯƠNG liên hệ tại văn phòng bộ môn Hóa Vô cơ Đại cương - C1.408 vào buổi sáng từ thứ 5 (14/6/2018)​

file icon 670534hot!Tooltip 06/05/2018 Hits: 264

ĐIỂM THI MÔN THÍ NGHIỆM HÓA VÔ CƠ

file icon 670535hot!Tooltip 06/05/2018 Hits: 276
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 45
You are here: Home Students Board subjects HÓA VÔ CƠ-ĐC