School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

HỌC BỔNG & TUYỂN DỤNG

Lastest News

Contact

 • Main office: 214-C4
 • Tel: +84-4-3868 0070
 • Fax: +84-4-3868 0070
 • Email: sce@hust.vn  new

 • Management students: 202-C45
 • Tel: +84-4-3869 2300
 • Fax: +84-4-3869 2300
 • Email: qlsvhoahoc@mail.hut.edu.vn

Bảng điểm Viện Kỹ thuật hóa học

NĂM HỌC 2018-2019  

Kỳ 2018.1  

 Giữa kỳ

  Kỳ 2018.2   Giữa kỳ    Kỳ 2018.3  Giữa kỳ 

 Cuối kỳ

   Cuối kỳ    Cuối kỳ

 

NĂM HỌC 2017-2018

Kỳ 2017.1  

Điểm giữa kỳ 

 
Kỳ 2017.2 

Điểm giữa kỳ

Điểm cuối kỳ 

 

Điểm cuối kỳ

Để liên tục cải tiến Chương trình Đào tạo & Kết quả Học tập, các bạn Sinh viên có thể chia sẻ ý kiến cho các câu hỏi bên dưới.

Xin cảm ơn và chúc các bạn Sinh viên có nhiều thành tích học tập tốt !

Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì:
 

Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
 

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
 

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
 

Mọi câu hỏi và ý kiến đóng góp, các bạn Sinh viên đều được hỗ trợ 24/7 tại link này !

 

 

 

 

 

 
You are here: Home Students Bảng điểm Viện KTHH