School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lastest News

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

Hội nghị kiện toàn BCH LCĐ Viện Kỹ thuật Hoá học

Hội nghị kiện toàn BCH LCĐ Viện Kỹ thuật Hoá học đã được tổ chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2011. Đến dự với Hội nghị có TS. Phan Anh Tuấn, Đại diện Ban thường vụ Đoàn TNCS trường ĐHBKHN, ThS. Nguyễn Anh Vũ, Đại diện Đảng uỷ Viện Kỹ thuật Hoá học. Hội nghị đã thống nhất Danh sách BCH LCĐ năm học 2011-2012 với các đồng chí có tên sau đây:


STT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Email

1

Nguyễn Việt Cường

Bí thư

BM CN In

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2

Vũ Trường Giang

PBT

BM Máy hóa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3

Lê Văn Dương

UVTV

BM Hóa hữu cơ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4

Nguyễn Thị Hoàn

UVTV

Silicat - K53

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

Chu Văn Quyết

PBT

Hoá dầu 2 - K53

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6

Nguyễn Công Hoàng

UVBCH

KTHH3 – K54

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7

Lưu Trường Giang

UVBCH

KTHH 3 – K54

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8

Phạm Thanh Mai

UVBCH

Silicat - K52

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9

Đỗ Văn Bắc

UVBCH

KTHH6 – K54

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10

Trần Công Mỹ

UVBCH

Hóa dầu 2 – K53

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11

Hoàng Nguyên

UVBCH

CĐHD 2010

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

12

Trịnh Thị Ánh

UVBCH

KTHH2 – K55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

13

Mai Thị Hằng

UVBCH

KTHH2 – K55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

14

Nguyễn Mạnh Cường

UVBCH

KTHH6 – K55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

15

Nguyễn Thùy Trang

UVBCH

KTHH1 – K55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

16

Mai Khương Duy

UVBCH

KTHH3 – K55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

17

Nguyễn Minh Công

UVBCH

KTHH2 – K54

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

18

Đặng Thái Đệ

UVBCHMR

KTHH6 – K55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19

Lê Thị Nga

UVBCHMR

KTHH6 – K55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

20

Ngô Quang Tuân

UVBCHMR

KTHH4 – K55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

21

Đào Văn Hiếu

UVBCHMR

KTHH4 – K55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

TS. Nguyễn Việt Cường thay mặt BCH LCĐ Viện Kỹ thuật Hoá học NK 2011-2012 trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và tín nhiệm của Đoàn cấp trên và Đảng uỷ Viện, đ/c Cường cũng xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao để đưa phong trào Đoàn Hội của Viện Kỹ thuật Hoá học tiếp bước truyền thống thế hệ đi trước và phát triển trong tương lai.

 
You are here: Home News Hội nghị kiện toàn BCH LCĐ Viện Kỹ thuật Hoá học