School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Lastest News

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

Sinh viên NCKH cấp Khoa 2009

Khoa Công nghệ Hóa học sẽ tổ chức báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên vào ngày 22 tháng 5 năm 2009.
Danh sách các sinh viên tham gia báo cáo tại hai phân ban Vô cơ và Hữu cơ

hc1vc1


- Các Bộ môn nhắc các em sinh viên có báo cáo chuẩn bị 02 bản báo cáo từ 10 đến 20 trang và đóng thành quyển.
- Các em sinh viên có báo cáo chuẩn bị mẫu để trưng bày. Mẫu xin gửi về VPK, chậm nhất vào ngày thứ 5 (gặp Th.S Nguyễn Thị Hồng Phượng).
 
You are here: Home News Announcement Sinh viên NCKH cấp Khoa 2009