School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Contact information

Division of Inorganic Chemistry
C1-408, Dai Co Viet road, Hanoi
Tel : +84-4-38680110
Fax: +84-4-38680110
Email: inorganic-fct@mail.hut.edu.vn
hdc1

Established day: June 01, 1956

Ngày 01 tháng 06 năm 1956, tổ Hóa học được thành lập do GS. Phạm Đồng Điện (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) làm tổ trưởng đầu tiên. Đây cũng là ngày thành lập của Bộ môn Hóa Đại cương và Vô cơ. Những cán bộ giảng dạy đầu tiên của Bộ môn là những thầy tốt nghiệp chủ yếu ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào những năm 1956-1957.

Sau khi kết thúc năm học (1956-1957) và do nhu cầu chuẩn bị giảng dạy của các Bộ môn mới, một số cán bộ của bộ môn được phân công về các Bộ môn mới vừa được thành lập như Bộ môn Hóa Kỹ Thuật; Bộ môn Hóa Lý; Bộ môn Hóa Phân tích ...và một số Trường Đại học mới thành lập như Trường Đại học Mỏ địa chất; Viện Hóa học thuộc Bộ Công nghiệp. Số cán bộ giảng dạy, phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn được bổ sung liên tục theo nhu cầu đào tạo kỹ sư ngày càng tăng cho đất nước và đồng thời đáp ứng được kế hoạch điều chỉnh cán bộ giảng dạy cho các trường đại học mới được thành lập. Do nhu cầu phát triển của các trường đại học kỹ thuật vào khoảng năm 1965, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phân thành nhiều trường đại học khác: Đại học Công nghiệp nhẹ, Đại học Xây dựng, Đại học Mỏ địa chất. Một số cán bộ giảng dạy của Bộ môn Hóa Vô cơ Đại cương được phân về các trường kể trên làm nòng cốt để xây dựng các bộ môn Hóa mới thành lập.

Trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, năm 1965 Khoa Hóa kỹ thuật Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phải đi sơ tán ở Lạng Sơn. Mặc dầu có nhiều khó khăn nhưng Bộ môn Hóa Đại cương và Vô cơ vẫn đảm bảo dạy lý thuyết và xây dựng phòng thí nghiệm hóa học ở khu sơ tán cho các sinh viên Khoa Hóa kỹ thuật, Khoa Điện, Vô tuyến điện, Khoa Luyện Kim, Khoa Kỹ sư Kinh tế và phòng thí nghiệm riêng cho sinh viên khoa Chế tạo máy, Động lực. Đầu năm 1969 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội quyết định từng bước chuyển dần từ khu sơ tán Lạng Sơn về đồng bằng và Hà Nội. Nhưng đến tháng 4-1972 đế quốc Mỹ tiếp tục đánh phá lại miền Bắc và ném bom dữ dội Thủ đô Hà Nội, Khoa Hóa và Bộ môn Hóa Đại cương và Vô cơ lại một lần nữa sơ tán đến Phú Xuyên tỉnh Hà tây, sau đó đến huyện Hiệp Hòa, Hà Bắc (cũ). Tại đây thầy trò lại xây dựng lớp học, phòng thí nghiệm hóa học để tiếp tục giảng dạy, học tập. Các thầy, cô giáo và sinh viên đều ở nhờ nhà dân. Đầu năm 1973, hiệp định Pari được ký kết, bộ môn mới trở về Hà Nội làm việc. Kết thúc những ngày tháng khó khăn và vất vả trong thời gian sơ tán.

Laboratories: C1-401, C1-403, C1-405, C1-406, C1-407, C1-416

Current Staffs: 19 members2016

Training Subjects:

For undergraduate programs

 1. Principle of Chemistry
 2. Inorganic Chemistry
 3. Coordination Chemistry

For graduate programs

 1. Advanced Chemistry
 2. NanoChemistry
 3. Advanced Coordination Chemistry

Research Groups:

 1. GreenTech Materials
 2. Advanced and NanoChemistry
 3. Functional and Bio-inorganic Materials

Publishes:

 
You are here: Home Departments Inorganic Chemistry