School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
B. Công nghệ để sản xuất
93  53.1%
E. Ý kiến khác.
27  15.4%
C. Tổ chức và quản lý
26  14.9%
A. Sản phẩm để kinh doanh
19  10.9%
D. Văn hóa kinh doanh
10  5.7%

Number of Voters  :  175
First Vote  :  Friday, 15 December 2017 22:15
Last Vote  :  Sunday, 21 April 2019 10:56
You are here: Home Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì: