School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
B. Công nghệ để sản xuất
108  52.2%
E. Ý kiến khác.
32  15.5%
C. Tổ chức và quản lý
31  15%
A. Sản phẩm để kinh doanh
26  12.6%
D. Văn hóa kinh doanh
10  4.8%

Number of Voters  :  207
First Vote  :  Friday, 15 December 2017 22:15
Last Vote  :  Friday, 14 February 2020 10:21
You are here: Home Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì: