School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:

Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì:
B. Công nghệ để sản xuất
94  52.5%
E. Ý kiến khác.
29  16.2%
C. Tổ chức và quản lý
26  14.5%
A. Sản phẩm để kinh doanh
20  11.2%
D. Văn hóa kinh doanh
10  5.6%

Number of Voters  :  179
First Vote  :  Friday, 15 December 2017 22:15
Last Vote  :  Saturday, 15 June 2019 20:57
You are here: Home Thực tập nhập môn giúp bạn biết được những thông tin gì: