School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì:

Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì:
B. Mong muốn biết thêm những thông tin về nghề nghiệp
192  42.2%
A. Có dịp trao đổi những điều muốn biết
100  22%
C. Phải đi do bị triệu tập
82  18%
D. Ý thức được nhiệm vụ của người sinh viên
49  10.8%
C. Ý kiến khác
32  7%

Number of Voters  :  455
First Vote  :  Friday, 15 December 2017 22:00
Last Vote  :  Friday, 14 February 2020 10:21
You are here: Home Bạn đến với sinh hoạt công dân giữa khóa là bởi vì: