School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
Xác suất thống kê
117  34.4%
Giải tích II (Tích phân)
94  27.6%
Giải tích III (Chuỗi)
56  16.5%
Giải tích I (Hàm và biến)
47  13.8%
Đại số
26  7.6%

Number of Voters  :  340
First Vote  :  Wednesday, 07 June 2017 20:13
Last Vote  :  Thursday, 23 May 2019 08:36
You are here: Home Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: