School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
Xác suất thống kê
112  33.7%
Giải tích II (Tích phân)
94  28.3%
Giải tích III (Chuỗi)
55  16.6%
Giải tích I (Hàm và biến)
45  13.6%
Đại số
26  7.8%

Number of Voters  :  332
First Vote  :  Wednesday, 07 June 2017 20:13
Last Vote  :  Friday, 08 March 2019 14:45
You are here: Home Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: