School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
Xác suất thống kê
146  36.2%
Giải tích II (Tích phân)
109  27%
Giải tích III (Chuỗi)
62  15.4%
Giải tích I (Hàm và biến)
55  13.6%
Đại số
31  7.7%

Number of Voters  :  403
First Vote  :  Wednesday, 07 June 2017 20:13
Last Vote  :  Friday, 14 February 2020 10:22
You are here: Home Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: