School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 
Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
Xác suất thống kê
126  35.1%
Giải tích II (Tích phân)
101  28.1%
Giải tích III (Chuỗi)
58  16.2%
Giải tích I (Hàm và biến)
47  13.1%
Đại số
27  7.5%

Number of Voters  :  359
First Vote  :  Wednesday, 07 June 2017 20:13
Last Vote  :  Thursday, 22 August 2019 13:11
You are here: Home Học phần Toán nào là cần thiết nhất cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: