School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:

Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học:
8 Tín chỉ
92  34.1%
<8 Tín chỉ
65  24.1%
14 Tín chỉ
61  22.6%
11 Tín chỉ
52  19.3%

Number of Voters  :  270
First Vote  :  Wednesday, 07 June 2017 20:32
Last Vote  :  Friday, 14 February 2020 10:22
You are here: Home Tổng số tín chỉ kiến thức Toán bao nhiêu là phù hợp cho học tập và làm việc với Sinh viên Kỹ thuật Hóa học: