School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Contact

 MAIN OFFICE
' +84-24 3868 0070
È +84-91  968 0070
*  sce@hust.edu.vn
---
STUDENT SUPPORT
' +84-24 3869 2300
È +84-86   869 2300
---
RESEARCH CENTRE
---
---
   

THỐNG KÊ ĐÀO TẠO

Số Sinh viên hiện tại: 2000

Số Học viên cao học hiện tại: 100

Số NCS hiện tại: 50

Số Sinh viên đã tốt nghiệp: 60000

Số Học viên Cao học đã tốt nghiệp: 2000

Số NCS đã tốt nghiệp: 500

Graduate Training Program

training

MASTER PROGRAMS
- Master of Science (60 credits, 1- 2 years)

 • Chemistry
 • Chemical Engineering
 • Petrochemical Technology
 • Silicate Materials Technology
 • Printing Technology

- Master of Engineering (60 credits, 1-1.5 years)

 • Chemical Engineering
 • Petrochemical Technology
 • Silicate Materials Technology

- Printing Technology

PhD PROGRAM

 • o 62 44 27 01: Organic Chemistry
 • o 62 44 29 01: Analytical Chemistry
 • o 62 44 31 01: Theoretical and Physical Chemistry
 • o 62 44 35 01: Petrochemistry and Organic Catalysis
 • o 62 52 75 01: Chemistry and Technology of Inorganic Compounds
 • o 62 52 76 01: Electrochemistry and Corrosion Protection
 • o 62 52 77 01: Chemical Engineering
 • o 62 52 94 01: Polymer and Composite Materials
 

Mô hình Đào tạo Viện Kỹ thuật Hóa học

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC KỸ THUẬT HÓA HỌC

 Triết lý giáo dục KTHH: “Học chất lượng để tạo ra Sản phẩm chất lượng”, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong vai trò là người kỹ sư kỹ thuật hóa học, cho thị trường lao động.

Học chất lượng nghĩa là:

 • (1) SV chủ động trong quá trình đào tạo,

 • (2) môi trường học tập-giảng dạy thân thiện,

 • (3) chương trình đào tạo linh hoạt giúp cho người đọc có nhiều lựa chọn hữu ích,

 • (4) kiến thức cập nhật và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu kỹ sư kỹ thuật hóa học.

MÔ HÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC VÀ TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo đại học theo các chương trình đào tạo Cử nhân có cùng thời gian thiết kế 4 năm, bao gồm Cử nhân kỹ thuật (CNKT), Cử nhân công nghệ (CNCN), Cử nhân khoa học (CNKH).
 Mô hình đào tạo được thực hiện từ năm học 2017-2018 (Khóa 62)

 - Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Cử nhân kỹ thuật có thể học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư hoặc Thạc sĩ.

- Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ (tên ngành bắt đầu bằng cụm từ Công nghệ) cung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ. Bằng Cử nhân công nghệ và bằng Cử nhân kỹ thuật có giá trị như nhau, tuy nhiên Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn khi học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư/Thạc sĩ.
- Chương trình học chuyển tiếp từ trình độ Cử nhân kỹ thuật/Cử nhân công nghệ để cấp bằng Kỹ sư được thiết kế nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học, chú trọng đến năng lực tính toán thiết kế và phát triển các giải pháp kỹ thuật trong một lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Viện Kỹ thuật Hóa học đào tạo trình độ Cử nhân/Kỹ sư các ngành KỸ THUẬT HÓA HỌC (CNKT); HÓA HỌC (CNKH); CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (CNCN)
 

 
 

Undergraduate Training Program

 1. Physical chemistry technology
 2. Organic chemistry and petrochemical technology
 3. Technology of pharmaceutical chemistry and pesticides for agriculture
 4. Polymer technology
 5. Cellulose and paper technology
 6. Printing technology
 7. Technology of inorganic chemistry and fertilizers
 8. Technology of silicate materials
 9. Chemical engineering
 10. Equipment and machinery for the chemical and petro-industry
 
You are here: Home Academics