School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Đăng ký thi bù giữa kỳ 2019.2

Các bạn sinh viên không thể tham dự thi giữa kỳ các học phần Quá trình thiết bị CNHH CH3400, CH3412, CH3420 và Phương pháp số trong CNHH CH3454 tuần 39 vừa rồi vì lý do chính đáng nộp đơn xin thi bù về văn phòng bộ môn C4 - 109 trước ngày 02/06/20 để bộ môn xếp lịch thi bù. Đơn xin thi bù kèm theo minh chứng (ví dụ giấy xác nhận của bệnh viện) và số điện thoại để liên lạc.

 

Lịch thí nghiệm bù QTTB II CH3490 kỳ 2019.2

LỊCH THÍ NGHIÊM BÙ CHO CÁC SINH VIÊN BỊ TRÙNG LỊCH THÍ NGHIỆM
           
STT Họ và tên MSSV Mã lớp Lịch TN bù Lý do
1 Nguyễn Thị Vân 20175361 693145 Thứ 7: Tuần 37-39 Trùng lịch
2 Trần Thị Hiền 20174662 693147 Thứ 7: Tuần 40-42 Trùng lịch
3 Phạm Phương Anh 20174408 693146 Thứ 7: Tuần 40-42 Trùng TN Mô phỏng
4 Bùi Thị Yến 20175391 693159 Thứ 4: Tuần 37-39 Trùng lịch
5 Hoàng Thị Nga 20174970 693144 Thứ 7: Tuần 40-42 Trùng TN Phân tích công cụ
6 Nguyễn Thị Thuỳ 20175224 693144 Thứ 7: Tuần 37-39 Trùng TN Phân tích công cụ
7 Kiều Thị Thuỳ Linh 20174838 693150 Thứ 4: Tuần 40-42 Trùng lịch
8 Nguyễn Thị Ngân 20174985 693145 Thứ 3: Tuần 37-39 Trùng TN Mô phỏng
9 Nguyễn Thị Du 20174533 693159 Thứ 4: Tuần 40-42 Trùng TN Phân tích công cụ
10 Chu Ngọc Anh 20174396 693159 Thứ 3: Tuần 37-39 Trùng TN Phân tích công cụ
11 Nguyễn Tuấn Nghĩa   693148 Bù tuần 40 vào chiều thứ 3 tuần 38 Trùng lịch
12 Bùi Thị Ngọc   693146 Thứ 6: Tuần 40-42 Trùng TN Mô phỏng
13 Nguyễn Thanh Hương 20151901 693143 Thứ 4: Tuần 37-39 Trùng lịch
14 Tạ Thị Trang 20175277 693153 Thứ 5: Tuần 37-39 Trùng Quân Sự
15 Nguyễn Thị Quyên 20175108 693145 Thứ 7: Tuần 37-39 Trùng lịch
16 Vũ Minh Tuấn 20164428 693150 Thứ 4: Tuần 40-42 Trùng lịch
17 Bùi Văn Quý 20163404 693133 Thứ 7: Tuần 37-39 Trùng lịch
18 Trương Việt Hùng 20174743 693145 Thứ 7: Tuần 40-42 Trùng lịch
19 Mạc Như Trường 20175307 693145 Thứ 5: Tuần 37-39 Trùng lịch
 

Lịch thí nghiệm bù QTTB I CH3480 kỳ 2019.2

LỊCH THÍ NGHIÊM BÙ CHO CÁC SINH VIÊN BỊ TRÙNG LỊCH THÍ NGHIỆM
           
STT Họ và tên MSSV Mã lớp Lịch TN bù Lý do
1 Nguyễn Thị Thu Hằng 20180705 693113 Thứ 2: Tuần 37-41 Trùng TN Vật lý
2 Nguyễn Ngọc Diệp 20174523 693122 Thứ 2: Tuần 37-41 Trùng TN Phân tích
3 Đào Thu Hường 20186761 693120 Thứ 5: Tuần 37-41 Trùng TN Hoá Lý
4 Vũ Thị Hải Yến 20181020 693120 Bù tuần 44 vào sáng thứ 2 tuần 41 Trùng TN Hoá Lý
5 Lê Minh Thư 2018094 693120 Bù tuần 44 vào sáng thứ 2 tuần 41 Trùng TN Hoá Lý
6 Mai Văn Điều 20174527 693116 Thứ 4: Tuần 37-41 Trùng TN Mô phỏng
7 Lương Mai Hiền 20180715 693122 SV tự đăng ký làm bù tuần 41 vào các buổi sáng từ thứ 2 - thứ 7 gửi bộ môn Trùng TN Hoá Lý
8 Tạ Thị Thuỳ Dung 20180671 693122 SV tự đăng ký làm bù tuần 41 vào các buổi sáng từ thứ 2 - thứ 7 gửi bộ môn Trùng TN Hoá Lý
9 Vũ Thị Nga 20180871 693122 SV tự đăng ký làm bù tuần 41 vào các buổi sáng từ thứ 2 - thứ 7 gửi bộ môn Trùng TN Hoá Lý
10 Nguyễn Bá Lâm 20180789 693139 Thứ 5: Tuần 37-41 Trùng TN Hoá Lý
11 Phan Xuân Tư 20180993 693139 Thứ 5: Tuần 37-41 Trùng TN Hoá Lý
12 Nguyễn Thị Vi 20181010 693133 Thứ 5: Tuần 37-41 Trùng TN Hoá Lý
13 Nguyễn Thị Hoa 20180729 693127 SV tự đăng ký làm bù tuần 44 vào các buổi sáng từ thứ 2 - thứ 7 gửi bộ môn Trùng lịch
14 Nguyễn Hữu Mai Linh 20180813 693125 Thứ 6: Tuần 37-41 Trùng lịch
15 Nguyễn Hoàng Long 20180829 693125 Thứ 6: Tuần 37-42 Trùng lịch
16 Nguyễn Thị Diễm Thuý 20180949 693125 Thứ 6: Tuần 37-43 Trùng lịch
17 Đỗ Hải Nhi 20180883 693133 Thứ 3: Tuần 37-41 Trùng lịch
18 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 20180680 693133 Thứ 3: Tuần 37-41 Trùng lịch
19 Nguyễn Thị Ngọc Ngoan 20180793 693126 Bù tuần 44 vào chiều thứ 7 tuần 44 Trùng lịch
20 Đỗ Thị Phương Liên 20180801 693127 Bù tuần 44 vào chiều thứ 7 tuần 44 Trùng lịch
21 Hoàng Thuỳ Linh 20180809 692126 Bù tuần 44 vào chiều thứ 7 tuần 44 Trùng lịch
22 Lê Thị Hoa Mai 20180844 692126 Bù tuần 44 vào chiều thứ 7 tuần 44 Trùng lịch
23 Phạm Thị Trang 20180981 693120 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng TN Hoá Lý
24 Sỹ Danh Duy 20180686 693119 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
25 Nguyễn Minh Phương 20180903 693119 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng TN Hoá Lý
26 Đinh Thị Nhiên 20180887 693119 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
27 Trịnh Thị Trà 20180964 693121 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng TN Hoá Lý
28 Bùi Thị Thu 20180942 693113 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
29 Nguyễn Thị Trang 20180974 693130 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng TN Hoá Lý
30 Đặng Thị Nguyệt Hà 20180693 693127 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
31 Doãn Thị Ngọc Anh 20180609 693120 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng TN Hoá Lý
32 Lê Phương Anh 20180613 693119 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
33 Lê Tuấn Hùng 20180752 693127 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng TN Hoá Lý
34 Nguyễn Thị Thao 20180939 693126 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
35 Vũ Thị Hảo 20180711 693126 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng TN Hoá Lý
36 Nguyễn Việt Phương 20180905 693125 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
37 Phạm Hải Nam 20180868 693127 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng TN Hoá Lý
38 Nguyễn Thái Bình 20180642 693126 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
39 Nguyễn Trần Thế Việt 20181012 693127 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
40 Đào Quang Anh 20180608 693127 Nhóm mới: Chiều Thứ 7 (12h30-16h45) từ tuần 38-42 Trùng lịch Hoá Lý
 

Thông tin bổ sung lịch thí nghiệm Quá trình thiết bị I và II CH3480, CH3490 kỳ 2019.2

Phân công bài thí nghiệm các nhóm N26 - N30 (thứ 2 tuần 37 - 41) và N06 - N10 (thứ 3 tuần 37 - 41):

Thứ 2 (Tuần 37 - 41):

Nhóm

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 41

N26

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

N27

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 1

N28

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 1

Bài 2

N29

Bài 4

Bài 5

Bài 1

Bài 2

Bài 3

N30

Bài 5

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Thứ 3 (Tuần 37 - 41):

Nhóm

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 41

N06

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

N07

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 1

N08

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 1

Bài 2

N09

Bài 4

Bài 5

Bài 1

Bài 2

Bài 3

N10

Bài 5

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

 

Lịch thí nghiệm QTTB I CH3480, QTTB II CH3490 và PPS CH3454 kỳ 2019.2

KẾ HOẠCH THÍ NGHIỆM CH3480, CH3490, CH3454
Sinh viên tìm lịch học theo mã lớp của mình và liên hệ với bộ môn qua điện thoại hoặc thư điện tử ngay trong tuần này nếu bị trùng lịch học

Thí nghiệm Quá trình - Thiết bị I (CH3480):
- Mã lớp 693113, 693114, 693115: 07h30-11h45 thứ 2 các tuần 42, 43, 44 và thứ 7 các tuần 37, 38
- Mã lớp 693116, 693117, 693118, 693131: 07h30-11h45 thứ 3 các tuần 37, 38, 39, 40, 41
- Mã lớp 693119, 693120, 693121: 07h30-11h45 thứ 4 các tuần 42, 43, 44 và thứ 7 các tuần 39, 40
- Mã lớp 693122: Thời gian: 07h30-11h45 thứ 5 các tuần 37, 38, 39, 40, 41
- Mã lớp 693125, 693126, 693127: 07h30-11h45 thứ 6 các tuần 42, 43, 44 và thứ 7 các tuần 41, 42
- Mã lớp 693128, 693129, 693130: 07h30-11h45 thứ 2 các tuần 37, 38, 39, 40, 41
- Mã lớp 693134, 693135, 693136: 07h30-11h45 thứ 4 các tuần 37, 38, 39, 40, 41
- Mã lớp 693140, 693141, 693142: 07h30-11h45 thứ 6 các tuần 37, 38, 39, 40, 41
Thí nghiệm Quá trình - Thiết bị II (CH3490):
- Mã lớp 693143, 693144: 12h30-16h45 thứ 3 các tuần 37, 38, 39
- Mã lớp 693145, 693146: 12h30-16h45 thứ 4 các tuần 40, 41, 42
- Mã lớp 693147, 693148: 12h30-16h45 thứ 5 các tuần 40, 41, 42
- Mã lớp 693149, 693150: 12h30-16h45 thứ 6 các tuần 40, 41, 42
- Mã lớp 693153, 693154: 12h30-16h45 thứ 7 các tuần 37, 38, 39
- Mã lớp 693155, 693156: 12h30-16h45 thứ 7 các tuần 40, 41, 42
- Mã lớp 693157, 693158: 12h30-16h45 thứ 4 các tuần 37, 38, 39
- Mã lớp 693159, 693160: 12h30-16h45 thứ 5 các tuần 37, 38, 39
- Mã lớp 693161, 693162: 12h30-16h45 thứ 6 các tuần 37, 38, 39
Thí nghiệm Phương pháp số trong CNHH (CH3454):
- Mã lớp 693163, 693164, 693167: 12h30-16h45 thứ 2 các tuần 37, 38, 39
- Mã lớp 693165, 693166, 693168, 697544: 12h30-16h45 thứ 2 các tuần 40, 41, 42

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 4
You are here: Home News & Events