School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Các phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm thủy lực

Địa chỉ: C4 – 109

Người phụ trách: Đỗ Xuân Trường

Các thiết bị chính:

1. Hệ thống thí nghiệm bơm ly tâm

Bom ly tam

2. Hệ thống thí nghiệm phân bố vận tốc

alt

 

3. Hệ thống thí nghiệm RO

RO

 
You are here: Home Alumni Các phòng thí nghiệm