School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

News

Assoc. Prof. Nguyen Huu TRINH

nguyen-huu-trinhHọ và tên: Nguyễn Hữu Trịnh
Chức danh khoa học: PGS. TS.
Chức vụ hành chính:
Điện thoại:
Email:
Website:
Giảng dạy môn:
 
Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:
 
Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây:
 
Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây:
 
You are here: Home Faculty & Staff Assoc. Prof. Nguyen Huu TRINH