School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

News

Assoc. Prof. Le Van HIEU

le-van-hieuHọ và tên: Lê Văn Hiếu
Chức danh khoa học: PGS.TS
Chức vụ hành chính: Cán bộ mời giảng
Điện thoại: 84.0913344443
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Giảng dạy môn: Công nghệ chế biến dầu mỏ.
 
Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây:
a. Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình xử lý làm sạch bằng hydro cho các phân đoạn dầu mỏ.
b. Nghiên cứu xúc tác và quá trình cracking xúc tác phân đoạn nặng của dầu.
c. Nghiên cứu xúc tác và công nghệ của quá trình isome hóa trong lọc dầu.
 
Đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện trong 5 năm gần đây:
a. Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình xử lý làm sạch bằng hydro cho các phân đoạn dầu mỏ.
b. Nghiên cứu xúc tác và quá trình cracking xúc tác phân đoạn nặng của dầu.
c. Nghiên cứu xúc tác và công nghệ của quá trình isome hóa trong lọc dầu.
 
Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 10 năm gần đây
Đã hợp tác và chủ trì đăng được 10 bài báo liên quan đến các vấn đề trên trong 5 năm gần đây.
 
You are here: Home Faculty & Staff Assoc. Prof. Le Van HIEU