School of Chemical Engineering

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ThS. Phan Duy Dũng

no_imageHọ và tên: ThS. Phan Duy Dũng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 103 nhà C4

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel : (+84) 24 3869 2517

Fax : (+84) 24 3869 2517

Các môn giảng dạy: 1. Công nghệ Gốm sứ

Hướng nghiên cứu: Không có

 

Các công trình NC đã công bố: Không có

 

Các sách đã xuất bản: Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn: Không có

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: Không có

 

Các thông tin khác: Không có

 
You are here: Home Faculty & Staff ThS. Phan Duy Dũng