Ông Nguyễn Văn Sinh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM

Ông Nguyễn Văn Sinh - là cựu sinh viên K25, Chuyên ngành Công nghệ Các chất Vô cơ hiện đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM

nguyen van sinh

Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM là doanh nghiệp cổ phần với 64% vốn Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200827051, do Sở kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng cấp  ngày 29/7/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 26/12/2014.

- Vốn điều lệ: 1.461 tỷ đồng
- Ngành nghề kính doanh chính:
+ Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.
+ Sản xuất hoá chất cơ bản.
+ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (bao gồm bán điện)
+ Sửa chữa máy móc, thiết bị.
+ Sửa chữa thiết bị điện.
+ Lắp đặt thiết bị máy móc và thiết bị công nghiệp.
+ Cung cấp các sản phẩm phân bón, hợp chất nitơ và hoá chất cơ bản (không bao gồm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật)