• Tel.: +84 (0) 24 3868 0070
  • Fax: +84 (0) 24 3868 0070

CHEMENG.HUST Alumni

Giới thiệu

Example Pages and Menu Links

This page is an example of content that is Uncategorized; that is, it does not belong to any Section or Category. You will see there is a new Menu in the left column. It shows links to the same content presented in 4 different page layouts.

  • Section Blog
  • Section Table
  • Blog Category
  • Category Table

Follow the links in the Example Pages Menu to see some of the options available to you to present all the different types of content included within the default installation of Joomla!.

This includes Components and individual Articles. These links or Menu Item Types (to give them their proper name) are all controlled from within the Menu Manager->[menuname]->Menu Items Manager.

Các Bộ môn

TT
Bộ môn
VP
Điện thoại
Email
@hust.edu.vn
Trưởng BM
1 Hóa Lý 422-C1 38680109 SCE-DPC TS. Nguyễn Vân Anh
2 Hóa Hữu cơ 303-C1 38691145 SCE-ORGANIC PGS. Trần Thu Hương
3 Hóa Phân tích 418-C1 38692206 SCE-ANACHEM TS. Trần Thị Thúy
4 Hóa Đại cương – Vô cơ 408-C1 38680110 SCE-INORGANIC TS. Phan Trung Nghĩa
5 Công nghệ In 203-C4/C5 38683797 SCE-PRINTS PGS. Hoàng T. Kiều Nguyên
6 Máy và Thiết bị công nghệ Hóa chất-Dầu khí 310-C3/C4 38692510 SCE-DCPPE TS. Vũ Đình Tiến
7 Công nghệ Hữu cơ Hóa dầu 303-C4 38692441 SCE-PETROCHEM TS. Đào Quốc Tùy
8 Công nghệ các chất Vô cơ 302-C4 38692943 SCE-ICT PGS. La Thế Vinh
9 Công nghệ Điện hóa và Bảo vệ kim loại 111-C5 38680122 SCE-DECP PGS. Mai Thanh Tùng
10 Quá trình-Thiết bị công nghệ Hóa học-Thực phẩm 108-C4 38680121 SCE-DCE TS. Nguyễn Văn Xá
11 Công nghệ Vật liệu Silicat 103-C4 38692517 SCE-DSM TS. Vũ Hoàng Tùng
12 Xây dựng Công nghiệp 312-C3/C4 38680117 SCE-DCI KTS. Lê Tiểu Thanh
13 Công nghệ Xenluloza-Giấy 212-C4 38684955 SCE-PPT TS. Lê Quang Diễn
14 Công nghệ Hóa dược và Bảo vệ thực vật 308-C3/C4 38684963 SCE-DPCP PGS. Hoàng Xuân Tiến
15 PTN Công nghệ Lọc hóa dầu và Vật liệu xúc tác-Hấp phụ 301-C5/C10 38683098 SCE-PCM PGS. Nguyễn Hồng Liên

Thống kê truy cập

00145160
Truy cập Hôm nay
Truy cập Hôm qua
Truy cập Tuần này
Truy cập Tuần trước
Truy cập Tháng này
Truy cập Tháng trước
All days
127
111
899
117301
2685
2915
145160

Hôm nay, ngày 25 tháng 08 năm 2019